O spoločnosti Green To Grow
Pri zrodení Green to Grow stál náš záväzok ako rodičov, poskytnúť našim deťom čo najlepšiu starostlivosť a ochrániť ich pred nebezpečenstvami, ktorých sme si boli vedomí.

Zistili sme, že naša cesta bola - a vlastne stále je - pre nás inšpirujúca, ale zároveň aj tak trochu znepokojujúca. Znepokojujúca, lebo sme postupne odkrývali, koľko pre človeka nebezpečných látok ľudstvo vymyslelo a stále používa. Inšpirujúca, pretože sme sa stali súčasťou neustále silnejúceho hnutia poznať a eliminovať tieto nebezpečenstvá a navrhnúť zdravú alternatívu.

Počas štúdia mnohých zdrojov sme postupne odhaľovali riziká, ktorým sú vystavení naši najmenší a boli sme prekvapení, koľko nebezpečenstiev sa nachádza v základných potrebách ako sú jedlo, oblečenie, posteľné prádlo, mydlá, hračky. Čo však bolo oveľa náročnejšie, bolo nájsť rozumnú a bezpečnú alternatívu.

Naše rozhodnutie založiť spoločnosť Green to Grow a vyrábať radu dojčenských plastových fliaš bez BPA prišlo ako reakcia na množiace sa štúdie o potenciálnom nebezpečenstve výrobkov z polykarbonátov, ktoré obsahujú bisfenol A (BPA) - neurologický, vývojový  a reprodukčný toxín - a taktiež z našej frustrácie z nedostatku inej voľby. Boli sme presvedčení, že aj iní rodičia, znepokojení touto situáciou, by privítali bezpečnú alternatívu aj za cenu vyšších nákladov.

Jadrom našej filozofie je presvedčenie, že výrobky sa majú vyrábať z čo najkvalitnejších a zdravotne nezávadných materiálov. Výsledkom nášho dlhodobého výskumu, ktorý predchádzal založeniu spoločnosti, je rada dojčenských potrieb, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritéria zdravotnej nezávadnosti a zároveň sú praktické, s moderným dizajnom. Aby sme sa uistili o čo najvyššej kvalite našich výrobkov, tieto sú pravidelne testované na BPA, ftaláty a olovo v environmentálnom laboratóriu v Chicagu.

Počas našej práce sme prišli k názoru, že nie je možné oddeliť to, čo je dobré pre naše deti od toho, čo je dobré pre našu planétu. V tomto smere hľadáme a uplatňujeme obchodné praktiky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a pri každom našom rozhodnutí zohľadňujeme aspekt životného prostredia. Používame recyklovaný papier a sójové farby na všetkých baleniach našich výrobkov a iných tlačených materiáloch.

Naša spoločnosť bola založená rodičmi obávajúcimi sa o zdravie svojich detí. Vedeli sme, že mnohí ďalší rodičia privítajú možnosť používať produkty, ktoré sú pre ich deti bezpečné a neobsahujú chemické látky a zároveň sú ekologicky akceptovateľné.

Chceme, aby naše výrobky poskytovali to, čo každý rodič hľadá - bezpečný a zdravotne nezávadný produkt pre svoje dieťa.


(c) 2011 JML Group s.r.o.
Zakladateľmi spoločnosti Green to Grow sú Michael Ritterbrown a Shelley Aronoff.
Spoločnosť sídli v Glendale, California, USA